Raiffeisen Banka

Raiffeisen Banka - Raiffeisenbank - RBA - Reiffeisen banka

  • RBA

Raiffeisen bank

Raiffeisen Banka
Raiffeisenbank Austria d.d.
Sjedište: Zagreb, Petrinjska 59
Račun: 2484008-1000000013 koji se vodi kod Hrvatske narodne banke
INFO telefon: 062 62 62 62
INFO E-mail: info@rba.hr
SWIFT: RZBHHR2X
Žiroračun: 2484008-1000000013
Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366
Temeljni kapital društva iznosi 3.698,932.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.
Društvo je izdalo ukupno 3,629.182 dionica i to 7.750 povlaštenih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 10.000 kuna te 3,627.432 redovne dionice pojedinačnog nominalnog iznosa 1.000,00 kuna.

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Raiffeisen International Bank-Holding AG 75,00
2. Raiffeisenbank-Zagreb Beteiligungs GmbH 25,00

Bilanca stanja u tisućama kuna

UKUPNO IMOVINA 40.378.109
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 12,59%
Dobit/gubitak tekuće godine 500.810

Predsjednik Uprave Reiffeisen banke:

Zdenko Adrović

Članovi Uprave Raiffeisenbank:

Vesna Ciganek-Vuković, Zoran Košćak, Jasna Širola, Mario Žižek, Vlasta Žubrinić Pick

Predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen banke:

Herbert Stepic

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) osnovana je krajem 1994. godine, a s poslovanjem na hrvatskom financijskom tržištu počinje u siječnju 1995. godine. Došavši na hrvatsko tlo kao prva strana banka još u vremenima kada je inozemni kapital bježao od nesigurnog područja, RBA je stekla povjerenje hrvatskih građana i tvrtki.

Orijentiranost prema klijentima i visokim bankarskim standardima potvrđuju brojne nagrade koje je RBA osvojila u zemlji i inozemstvu, a koje su ujedno i dodatni poticaj da Banka kontinuiranim razvojem svojih usluga stvara nove dimenzije bankarskog poslovanja. Među brojnim priznanjima posebno se ističe nagrada magazina The Banker za najbolju banku u Hrvatskoj u 2008. godini, koju je RBA osvojila i 2006. godine.

RBA je banka-kći u vlasništvu Raiffeisen International Bank-Holdinga AG, koji je potpuno konsolidirana kompanija u vlasništvu RZB-a sa sjedištem u Beču. RZB je matična kompanija RZB Grupe i središnja institucija Raiffeisen Banking Group, najveće austrijske bankarske grupacije prema ukupnoj aktivi s najraširenijom distributivnom mrežom u zemlji.
Reiffeisen misija sastoji se od pružanja potpune financijske usluge najviše kvalitete, dugoročnog odnosa s klijentima te samostalnosti i inicijative zaposlenika.

Banka Raiffeisen Banka 13.1.2021

Raiffeisen Banka